KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Pangembat

PENGURUS MGMP BAHASA JAWA SMA/MA
KABUPATEN SLEMAN
MASA BHAKTI 2012-2017

No. Nama Instansi Keterangan Poto
No. Telp.
1. Arif Haryono, S.H. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Penasehat
2. Drs. Tri Pujantoro Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pengarah
3. Widanarti Rumsari, S.Pd. Guru SMAN 1 Depok Ketua I 081804397111
4. Sumaryono, S.Pd., M.A. Guru SMAN 1 Gamping Ketua II 081804397111
5. Yudha Prasetyanti, S.Pd. Guru SMAN 1 Cangkringan Sekretaris I 085228172222
6. Suryadi, S.Pd. Guru SMAN 1 Pakem Sekretaris II
7. Wiwik Lestari, S.S. Guru SMAN 1 Sleman Bendahara I (0274) 6646630
8. Febyardini Dian P.R., S.S. Guru SMAN 2 Sleman Bendahara II 081328176343
9. Yuana Agus Dirgantara,M.Pd. Guru SMAN 1 Ngemplak Bidang Bina Program I (Pengembangan Kompetensi Guru) 08157997332
 10. Dian Hastari, S.Pd. Guru SMAN 1 Minggir Bidang Bina Program I (Pengembangan Kompetensi Guru) 085868713311
11. Dewi Astutiningsih, S.Pd. Guru SMAN 1 Godean Bidang Bina Program II(Pengembangan Administrasi, Media, dan Bahan Ajar) 08156731731
12. Tutik Handayani, S.S. Guru SMAN 1 Seyegan Bidang Bina Program II(Pengembangan Administrasi, Media, dan Bahan Ajar) 085292025126
13. Dhanar Widianta, S.S. Guru SMAN 1 Prambanan Bidang Bina Program III(Publikasi Eksternal dan Pengembangan Jaringan)  085643657998
14. Puspitasari, S.Pd. Guru SMAN 1 Turi Bidang Bina Program III(Publikasi Eksternal dan Pengembangan Jaringan) 081578899455
15. Widiyati, S.Pd. Guru SMAN 1 Godean Koordinator Wilayah I (Barat)
16. Abdul Afif Rosyidi, S.Pd.. Guru SMAN 1 Mlati Koordinator Wilayah II (Tengah) 081392091270
17. Sri Murtini, S.Pd. Guru SMA Darul Hikmah Pakem Koordinator Wilayah III (Utara)
18. Ririn Sulistyani, S.Pd. Guru SMAN 1 Kalasan Koordinator Wilayah IV (Timur) 085228172222
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur