KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Regi Welut Mandhap

REGI WELUT MANDHAP (29 Maret 2011 07:30 WIB)    Salebeting mangsa rendheng samangké, regi panyadèning welut mandhap watawis kalih dasa persen. Bab punika jalaran welut gampil dipunpanggihaken ing mangsa rendheng. Kejawi punika, samangké ugi

Simulasi Nyepeng Pandung

SIMULASI NYEPENG PANDUNG (Jogja TV, 10 Mei 2011 06:50 WIB) Simulasi bab lindhu, tsunami utawi kabesmèn sampun asring dipun lampahaken.  Nanging ing Paliyan, Gunungkidul, simulasi ingkang dipungelar inggih punika simulasi nyepeng pandung. Simulasi

Ki Timbul Seda

KI TIMBUL HADI PRAYITNO SÉDA (Jogja TV, 10 Mei 2011 06:57 WIB)  Donyaning pedhalangan nandhang duhkita. Satunggaling dhalang kawentar Ngayogyakarta, Ki Timbul Hadi Prayitno, séda dinten Selasa énjing(10/5), wanci jam 01.30 WIB. Layonipun

Warga Kurban Bena Mbangun Griya

WARGA KURBAN BENA MBANGUN GRIYA (Jogja TV, 10 Mei 2011 07:02 WIB) Warga Dhusun Karangasem, Desa Blongkèng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sami gotong royong mbangun griya darurat kanggé kurban bena ladhu.

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur