KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 28: Z)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 28: Z)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 27: W)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 27: W)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 26: Th)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 26: Th)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 25: C)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 25: C)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 24: T)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 24: T)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 23: S)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 23: S)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 22: R)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 22: R)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 21: P)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 21: P)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 20: O)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 20: O)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 19: U)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 19: U)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 18: NG)

Bausastra Jawa, Poerwadarminta, 1939, #75 (Bagian 18: NG)

delok liyane »
 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur