KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

SANG GARUḌA

SANG GARUḌA   Ri kāla sang Winatā hulun de sang Kadrū, samangkana ta kāla sang Garuḍa mijil sakeng antiga ri tan hana sang Winatā. Kadi teja ning apuy teja nirâmĕpĕki ng ākāśa; asinang ikang deśântara de nira. Tumuluy manglayang ring ākāśa sira. Tuminghal pwekang dewatā, sandeha ta sira ri tĕkā

SAMUDRAMANTHANA

Samudramanthana Hĕnĕngakĕna ng kathā sakarĕng, tucapa tang samudramanthana, sangkan ikang Uccaiśrawā n mijil, ikā sang Winatā nimittanya n pinakahulun de sang Kadrū. Aparan kramanya, nihan: Sakweh sang watĕk dewatā mahöm, ri pucak

Bhagawān Dhomya

Dhomya & Śiṣya Nira  Hana sira brāhmanā bhagawān Dhomya ngaran ira. Patapan ira ry Ayodhyāwiṣaya. Hana ta śiṣya nira tigang siki, ngaran ira sang Upamanyu, sang Āruṇika, sang Weda. Kapwa pinarῑkṣa nira, yan tuhu guruśuśrūśa gurubhakti. Kramanya de nira marῑkṣa: sang Āruṇika kinon ira yâsawaha rumuhun,

Arjunawijaya

Sportif, il participe à de nombreuses compétitions sportives et rêve de devenir footballeur professionnel. Mais c’est aussi à cette époque qu’il découvre et lit des philosophes et écrivains comme Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, André Gide et Albert Camus. Il commence à écrire un « journal intime ». En 1947-1948, en classe de philosophie au Lycée [...]

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur