KAWURYAN

Kagunan Weh Urubing Kabudayan

Dolanan

Pong-pong bolong, Dimerak dicabé, Pecah-pecah ndhogmu dhéwé Pong-pong bolong, Metu merak metu kebo, Mecaha ndhogé loro Pong-pong bolong, Metu merak metu cabé, Mecaha ndhogé selawé [Tetembangan ing dolanan Pong-pong Bolong] Para Sedulur, saka tetembangan kang ngiringi sawijining dolanan ing dhuwur, rinasa urip pancen lair sarana endhog (waca: tigan, sel telur). Laras karo iku, manungsa duwé [...]

Lumpang-Alu

Lumpang-Alu Ayo Dhi, njupuk pari nata lesung nyandhak alu! Ayo Yu, padha nutu yen wis rampung nuli adang! Ayo Kang, ndang tumandang yasa beras ana ing lumpang! [Lumbung Desa, Ki Nartosabdo] 1 Mangkono; urip lair, lumaku, mungel, dumadi, sajroning siklus ekonomi-makrone (kerja) wong padesan, utawa sajembaring filsafat-falsafah beras (wos), utawa sak-lembute pepeling kolektif psiko-sosiale wong [...]

Falsafah Uripe ‘wong Jawa’

Sportif, il participe à de nombreuses compétitions sportives et rêve de devenir footballeur professionnel. Mais c’est aussi à cette époque qu’il découvre et lit des philosophes et écrivains comme Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, André Gide et Albert Camus. Il commence à écrire un « journal intime ». En 1947-1948, en classe de philosophie au Lycée [...]

 • banyu

  Sugeng Rawuh ing kawuryan.com; cendhelamaya MGMP Basa Jawa SLTA Kabupaten Sleman DIY


 • peling

  Aywa pegat ngudia ronging budyayu, margane suka basuki, dimen luwar kang kinayun, kalis ing panggawe sisip, ingkang taberi prihatos. Ulatana kang nganti bisa kapangguh, galedhahen kang sayekti, talitinen aywa kleru, larasen jroning ati, den tumanggap dimen manggon. Pamanggonane aneng pangesthi rahayu, angayomi ing tyas wening, eninging ati kang suwung, nanging sejatine isi, isine cipta kang yektos. [Sabdajati]
 • Celathon anyar ing postingan

 • kawuryan

 • Garan

  Pramila sasama kang dumadi, mikanireh papaning sujana, sayoga tulus pikukuhe, angrengga jagad agung, lelantaran mangun sukapti, limpade kang sukarsa, wisaha angayun, suka bukti mring prajengwang, pananduring mukti, kapti amiranti, dilah kandhiling satya. [Saminisme]
 • Tags

 • Kredho

  Murid, gurune pribadi. Guru, muride pribadi. Pamulangane, sengsarane sesami. Ganjarane, ayu lan arume sesami. (Sosro Kartono)
 • Teknologi Leluwur